Повеќе информации

Регистрацијата за натпреварот заврши на 09.11.2019

Доколку сакате да го регистрирате вашето училиште за натпреварот и покрај тоа што периодот за регистрација е завршен, единствен начин на кој можете да го направите тоа сега е преку испраќање на е-маил порака на dabar.makedonija AT gmail.com. Пораката треба да го содржи името на вашето училиште, името на наставникот (координатор) за организација на натпреварот, е-маил адресата на наставникот, и неговиот/нејзиниот мобилен телефон. Ние ќе се обидеме да ви одговориме во најскоро време.